Pályázat - Nyertesek 2020/2021-es tanév

Kedves Tanulók!

Megtartottuk az idei tanévben meghirdetett pályázat sorsolását. A nyertesek névsora és további tudnivalók a cikkben találhatók.

Iskolagyümölcs-program 2020/2021

A Vidékfejlesztési minisztérium az idei tanévben tovább folytatja az uniós társfinanszírozású Európai iskolagyümölcs-programot, melynek keretében az általános iskolák 1-6. osztályos tanulói minden héten friss gyümölcsben, gyümölcslében részesülhetnek. A program elősegíti a résztvevő gyerekek egészséges életmódra nevelését és helyes táplálkozási szokásaik kialakítását. Ennek köszönhetően segítségükre lehet az elhízás elleni küzdelemben és az ezzel összefüggő betegségek megelőzésében.

A program célja és kedvezményezettjei

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 10. §-a szerinti általános iskola 1-6. évfolyamán tanuló gyermekek vehetnek részt a programban, melynek célja, hogy az érintett tanulókkal megkedveltesse a zöldségeket, gyümölcsöket, ezáltal hosszú távon emelje a korosztály zöldség-, gyümölcsfogyasztását, így hozzájáruljon az egészséges táplálkozási szokások kialakulásához, valamint a túlsúlyosság és az elhízás elleni küzdelemhez.

A program időtartama

A program 4 ún. teljesítési időszakból áll, amelyek az idei tanévben a következők:

  • I. teljesítési időszak: 2020.09.01 – 2020.09.27.
  • II. teljesítési időszak: 2020.09.28 – 2020.12.20.
  • III. teljesítési időszak: 2021.01.11 – 2021.03.28.
  • IV. teljesítési időszak: 2021.03.29 – 2021.05.02.

Tanítási évenként legalább 3 teljesítési időszakban kell gyümölcsöt kapniuk a részt vevő gyerekeknek. Az I. és a IV. időszakban legalább 3 hétig, míg a II. és a III. időszakban legalább 8 hétig kell terméket kiosztani, tanulónként hetente legalább 2, legfeljebb 4 termék adható.
A programmal kapcsolatos rendeletek, jogszabályok letölthetők a Dokumentumtárból

Új dokumentum nyilvántartás vezetéséhez

Kedves Iskolák!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Magyar Államkincstár 2019.09.26.-án új dokumentumot tett közzé a köznevelési intézmények által vezetendő heti nyilvántartáshoz. Az új excel fájlt letölthetik a Dokumentumtárból vagy megtalálják a Magyar Államkincstár 44/2019. (IX. 25.) számú közleményének 3. számú mellékleteként.

Kérem, hogy a későbbi kellemetlenségek elkerülése érdekében az új formátumú nyilvántartást legyenek szívesek használni!

Tájékoztatom az iskolák nyilvántartását vezetőket, hogy a 2020/2021-es tanévre a Magyar Államkincstár nem adott ki újabb verziót a fent említett dokumentumból. Továbbra is a 2019. szpetmeberében megjelent nyilvántartás van hatályban.